top of page

Reiki Healing

En mjuk och effektiv metod
Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid t ex smärta, stress, ångest samt fysiska och mentala spänningar. Metoden arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet. En metod med många användningsområden i ett modernt samhälle. Reiki i sin nuvarande form kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet. Reiki aktiverar och stimulerar kroppens egen naturliga förmåga att läka och återställa sig. Efter en behandling brukar man känna sig både avslappnad och fylld med energi på samma gång – en mycket behaglig upplevelse för både kropp och själ.


Reiki är friskvård

Alla kan lära sig Reiki och alla kan ta emot Reiki. Forskning visat att metoden är effektiv i en rad olika sammanhang och används inom vården i t ex Storbritannien, Frankrike och USA. I Sverige klassas Reiki som rehabiliterande friskvård av Skatteverket. 

Hur Reiki används

Reiki lindrar smärta och löser upp spänningar, både fysiskt och mentalt, sänker stress och ökar välbefinnandet. Reiki kan inte ersätta konventionell vård vid sjukdom men är ett värdefullt komplement till den etablerade vården. Insomningsproblem, hjärna på högvarv, ischias, muskelvärk, mentala och fysiska spänningar. Listan med områden där reiki är till hjälp kan göras lång. Metoden kan öka välbefinnandet och göra det lättare att leva med en svår sjukdom och därmed skapa högre livskvalitet för individen. Många fysiska åkommor har psykisk eller emotionell orsak. Reiki arbetar samtidigt på det fysiska och det emotionella planet, löser upp spänningarna och frigör det som en gång orsakat dem.

 

Hur Reiki fungerar
Reiki arbetar på flera plan samtidigt. Den fysiska beröringen frigör må-bra-hormonet oxytocin samtidigt som den påverkar kroppens subtila energisystem. Spänningar löses upp så att du kan släppa taget om det som orsakar smärta, oro eller andra begränsningar. Du går ner i djup avslappning som gör det möjligt för kroppen att starta en läkningsprocess. Reiki är en holistisk behandlingsmetod som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlas ofta hela kroppen även om besvären upplevs som begränsade till ett visst område.

 

Reiki healing kan även utföras på distans. Boka din behandling nedan.
 

Läs mer på https://reikiforbundet.se/

bottom of page